Get in touch

Euscher GmbH & Co. KG

Werk I
Johanneswerkstrasse 22
33611 Bielefeld
Deutschland

Werk II
Vilsendorfer Strasse
33611 Bielefeld
Deutschland

Telefon: +49 521 80009 – 0
Telefax: +49 521 80009 – 990

E-Mail: info@euscher.com

Kontakt per Mail

  Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.

  Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

  Google reCAPTCHA laden

  Datenschutzerklärung

  Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu

  Euscher GmbH & Co. KG
  Werk I
  Johanneswerkstrasse 22
  33611 Bielefeld
  Deutschland

  +49 521 80009 - 0

  info@euscher.com

  Euscher GmbH & Co. KG
  Werk II
  Telgenbrink 111
  33611 Bielefeld
  Deutschland

  +49 521 80009 - 0

  info@euscher.com

  Euscher s.r.o.
  Pražská 585
  430 01 Chomutov
  Tschechien

  +420 474 316 - 600

  info@euscher.com

  Cap & Seal LP
  1591 Fleetwood Dr.
  Elgin, IL 60123
  USA

  +1 847 741-3101

  info@capseal.com

  Euscher Precision Deep Drawing (Anhui) Co., Ltd.
  No.5, Technology Road, Chahe Economic Development Zone

  239236, Lai'an, Chuzhou City, Anhui Province
  PR China

  +86 18512521659

  Liu.Xianyong@euscher.com